Върховни одитори се срещнаха с кмета на Пловдив

sreshta-totev-lene-1_220x165_fit_478b24840a
14.05.2018

Председателят на Европейска сметна палата Клаус-Хайнер Лене се срещна днес с кмета на  Пловдив Иван Тотев. На срещата присъстваха председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков и членът на Европейската сметна палата Илиана Иванова.

 „Дойдох в Пловдив, за да чуя от първо лице какви са предизвикателствата пред бенефициентите на финансови средства от ЕС, посочи г-н Лене, който за първи път се среща с представител на местната власт в България.

„Истинска чест е да Ви посрещна и да Ви приветствам в Пловдив“, каза кметът Иван Тотев. Той сподели как градът се е развил през последните няколко години, как администрацията се справя с предизвикателствата да бъде Европейска столица на културата през 2019 г., и че се работи по огромен брой проекти, реализацията на които ще е част от културната инфраструктура на града.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.