Воля за нова визия на модерна одитна институция - 2017-2022 г.

dsc-0192-1_220x165_fit_478b24840a
22.03.2017

Професионализъм, компетентност, информационни технологии, добро управление и публичност – това са петте стълба на съвременната Сметна палата, посочи нейният председател Цветан Цветков на работна среща днес, на която представи приоритетите и предизвикателствата за периода 2017-2022 г.

На срещата присъстваха заместник-председателите Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, членът на палатата Емил Евлогиев и ръководителите на структурни звена в институцията.

Обществото трябва да разпознава Сметната палата като институция, която му дава увереност, че парите на гражданите се изразходват целесъобразно и ефективно и че тя работи за хората. Затова е необходимо да се стремим да даваме отговор на въпроси от национално значение, да се насочваме към актуалните теми, и не на последно място - да сме пример за добро управление, посочи още председателят.

Той акцентира върху цялостното въвеждане на специализиран одитен софтуер за извършването на одитите, на водещите добри практики, контрола на качеството, ефективното управление на риска, непрекъснатото повишаване на интегритета.

Нека срещата ни на първа пролет е символична за това, че имаме не само идеите, намерението и желанието, но и волята да реализираме визията на модерната одитна институция, каза председателят на Сметната палата.

Презентация за планирането и отчитането на работата на одиторите в Сметната палата направи проф. Любомир Стефанов от УНСС, като предстои пилотното прилагане на процедурата.

Презентация "Приоритети и предизвикателства 2017 – 2022" - Цветан Цветков, председател на Сметната палата

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.