Ученици посетиха Сметната палата, за да видят къде е работил патронът им Димчо Дебелянов

dsc-0214_220x165_fit_478b24840a
28.03.2017

Ученици от три седми класа на  134-то СУ в София посетиха днес Сметната палата, за да видят, къде е работил патронът на тяхното училище - Димчо Дебелянов.

Посещението е по повод 130-та годишниня от рождението на поета.

Членът на Сметната палата Емил Евлогиев им разказа за времето, през което Дебелянов е работил в Сметната палата – от октомври 1914 г. до януари 1916 г. Точно година и четири месеца, преди да замине на фронта, лирикът е бил докладчик в Сметната палата.

Г-н Евлогиев запозна учениците със значението и задачите на върховната одитна институция. Седмокласниците „заседаваха“ в заседателната зала, където влязоха в ролята на висши одитори и дори си излъчиха председател. На първата група председател „стана“ Симеон Даракчиев от 7 „В“ клас, а на втората група – Захари Долапчиев от 7 „А„ клас.  

Учениците разгледаха архивния исторически кът на Сметната палата и се запознаха с нейната дълголетна история.

По случай 130-та годишнината от рождението на Димчо Дебелянов председателят на Сметната палата Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров участваха на честванията в Копривщица. От името на институцията те поднесоха венец на гроба на поета.  

Сметната палата получи ценен дар от Дирекция на музеите – гр. Копривщица - портрет на Дебелянов.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.