Участие на председателя на Сметната палата по БНР във връзка с отчетите на участниците в президентските избори

09.01.2017

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков коментира в предаването "Неделя 150" впечатлението от кампанията на кандидатите от проведения през миналата година президентски вот за висок дял на приходите от дарения. Това е предизборната кампания, която се характеризира с най-голям брой и като маса на дарители, и като обща сума на финансиране на даренията.

Председателят на Сметната палата обясни, че одитната институция е готова да участва в задълбочен дебат по въпроса за размера на партийните субсидии.

Позицията на Сметната палата е, че член 29 от Закона на политическите партии, който урежда разходите на партиите, се нуждае от прецизиране, каза още г-н Цветков.


Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.