Студентка от УНСС бе наградена със стаж в Сметната палата

r1-7269_220x165_fit_478b24840a
28.06.2018

Студентката Петра Фотева от Университета за национално и световно стопанство получи специална награда - едномесечен стаж в Сметната палата. Призът е за оригинално решение на одиторски казус в конкурса „Млад одитор“ 2018 г. и й бе връчен от председателя на палатата Цветан Цветков. Наградата дава възможност на студентката да се запознае отблизо с работата в одитната институция и да я мотивира след завършването да търси професионалната си реализация в областта на одита.

Конкурсът „Млад одитор“, който се проведе за седма година, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси и одиторски дружества, има за цел да популяризира одиторската професия сред младите хора в България. В изданието на “Млад одитор” се включиха студенти от над 11 български университета и два чуждестранни вуза. До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 52 участници, а към трети етап – решаването на казус, достигнаха всички с над 60% верни отговора на теста.

Шестима студенти получиха стажове и награди, бяха присъдени и три поощрителни награди. На церемонията дойдоха представители на държавни институции, публичния финансов сектор и бизнеса.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.