Стартира проектът на ЕС за по-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Македония

dsc-0042_220x165_fit_478b24840a
25.01.2018

Делегацията на ЕС в Македония и Сметната палата на Република Македония стартираха днес проекта „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“. В официалното откриване на проекта взеха участие председателят на Сметната палата Цветан Цветков и членът проф. Георги Иванов.

Главната цел на проекта е по-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефикасността на Сметната палата на Република Македония.

Проектът е финансиран  с бюджет от 1,4 млн. евро, като 95% от тях са от ЕС и 5% национално финансиране от Македония, и ще бъде изпълнен в продължение на 21 месеца от Сметната палата на Република България с младши партньор Сметната палата на Република Хърватска.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.