Сметните палати на България и Чехия – заедно по пътя към укрепване на независимостта на ВОИ

kala1_220x165_fit_478b24840a
14.09.2018

Сметните палати на България и Чехия – заедно по пътя към укрепване независимостта на ВОИ 

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Република България Цветан Цветков, бе на официално посещение във Върховната сметната палата на Чешката република от 11 до 13 септември 2018 г.

Участие в делегацията взеха заместник председателят на Сметната палата, Тошко Тодоров и г-н Емил Евлогиев, член на Сметната палата.

На среща с инж. Милослав Кала, председател на Върховната сметна палата на Чехия, бяха дискутирани редица въпроси, сред които: роля на ВСП на Чехия при активизиране плащането на данъци – редица техни одити са довели до промени в чешкото законодателство като например промяна на закона за хазарта, в сферата на здравеопазването, промяна на правилата за разпределяне на субсидии от ЕС в областта на селското стопанство и др. Беше засегнат и въпроса за активното взаимодействие между ВОИ и Парламента.

Г-н Ярослав Брожа, директор на ИТ отдела, представи чешката инициатива наречена „Хакатон“, една новаторска инициатива, която представлява обща платформа за обмен на отворени данни (open data), организирана с участието на представители на публични институции.

Г-н Щефан Кабатек, директор на отдела за одит на изпълнението представи BIEP проекта на ВСП за споделяне на данни с цел обмен на информация за сравнителен анализ. Това е гъвкава форма на сътрудничество между Върховните одитни институции. BIEP е инструмент, който насърчава споделянето на идеи и опит въз основа на една и съща методология за определена област.

Г-н Иржи Каливода, член на ВСП, представи опита на чешките одитори при одита на търговски дружества с държавно участие.

Г-н Цветан Цветков запозна чешките колеги с начина по който българската Сметна палата гарантира надеждността на финансовите отчети, а именно - чрез изготвянето на обобщен доклад за финансовите одити на Сметната палата, който позволява на широк кръг потребители да задоволят тази си потребност, да подобрява управлението в публичния сектор, да спомага законосъобразността на публичните дейности и да повишава доверието на обществото в управлението на публичния сектор.

На срещата бяха представени и основните изводи от Конференцията „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, провела се в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, в която активно участие взе и г-н Кала. Най-важен акцент, изведен от конференцията е, че за съвременната ВОИ независимостта е фундамента, осигуряващ ефективността и ефикасността на одитната ѝ дейност. Г-н Цветков очерта и основните белези на независимата ВОИ:

  • Да е конституционно уредена
  • Да има независим бюджет
  • Да не бъде ограничаван нейния одитен обхват – да има право да одитира всички структури, които управляват с публични средства
  • Всички заинтересовани страни да имат свободен достъп до докладите на СП

По този повод г-н Цветков се обърна с молба към г-н Кала като първи вицепрезидент на ЕВРОСАЙ и неин бъдещ председател, да постави въпроса за независимостта пред Управителния съвет на ЕВРОСАЙ, който да подкрепи един бъдещ проект за Укрепване независимостта на ВОИ в рамките на организацията.

Г-н Кала обеща безрезервната си подкрепа по този въпрос и обобщи, че подобен проект не може да бъде наречен другояче освен „Софийска инициатива“, защото той възниква като естествена последица от Конференцията „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, преминала под мотото, че „Съединението прави силата, а силата ражда независимостта“.

 

 

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.