Сметните палати могат да бъдат мотор в процеса на присъединяване към ЕС

pres-sai-bull-1-3403_220x165_fit_478b24840a
04.10.2017

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков бе на официално посещение в Република Албания по повод на подписано споразумение за двустранно сътрудничество  с албанската Сметна палата.

В рамките на визитата г-н Цветков бе приет от президента на Албания  Илир Мета. На срещата бе обсъдена ролята на върховната одитна институция в процеса на подготовка на страната за присъединяване към Европейския съюз. Сметните палати могат да бъдат мотор в този процес, защото имат възможност да въздействат върху администрацията, така че тя да бъде по-активна, да се настройва към нормативните изисквания и да въвежда добрите практики на Европейския съюз, да прилага принципите на доброто управление, отчетността и прозрачността.  

От друга страна, ефективността на Сметната палата чрез извършването на качествени одити повишава доверието на европейските граждани, че страната –кандидатка може да бъде достоен член на съюза. Българската Сметна палата има богат опит и е готова да сподели своите познания с колегите си от Албания, посочи г-н Цветков. Членството на съседните ни държави в Европейския съюз е гаранция за сигурността в региона, изтъкна той.

Председателят на българската Сметна палата бе приет и от председателя на  албанския парламент Грамоз Ручи. Обсъдено бе взаимодействието между парламента и върховната одитна институция. Резултатите от нейните одити не само подпомагат законодателния орган за осъществяването на парламентарен контрол, но чрез него те стават достояние на обществото. Г-н Цветков е запознал г-н Ручи с опита на българската Сметна палата при финансовия контрол на политическите партии и на декларациите за доходите и имотите на лицата на висши длъжности, с което се осигурява публичност и прозрачност.

Цветан Цветков и  Буяр Лескай, председател на албанската Сметна палата, са обсъдили теми, свързани с формирането на облика на модерната Сметна палата, като одитите на изпълнението, контрола върху качеството на одитната дейност и интегритета, а също и прилагането на рамка за измерване на изпълнението на дейността на Сметната палата. Дискутирано е изпълнението на двустранното споразумение, както и възможностите за бъдещо сътрудничество.  

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.