Сметната палата следи за изпълнението на препоръките от одитите й по проблемите на заетостта и професионалната реализация на младите хора

dsc-2433-1_220x165_fit_478b24840a
11.05.2017

Конференция „Младежката заетост - предизвикателства и намиране на решения“ се проведе вчера в Европейския парламент. Конференцията бе организирана от българския член на Европейската сметна палата Илиана Иванова. В конференцията участваха председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков, заместник-председателят Горица Грънчарова и одитният директор Таня Константинова.

На форума бе дискутирано до каква степен европейските схеми за подпомагане са постигнали необходимата цел младите хора в ЕС да получат навременни и адекватни предложения за работа, за образование, за професионална практика или за обучение. Представен бе и специалният доклад на ЕСП „Младежка безработица – промениха ли нещо политиките на ЕС?“.

Темата е ключова и за България, като  ние работим в тясна връзка с българските институции, отговорни за решаването на проблемите на младежката заетост у нас. Следим много внимателно за изпълнението на препоръките, които сме дали по  извършените от нас одити, свързани с осигуряването на заетост на младежите със средства от ЕС и професионалната им  реализация, каза по време на конференцията председателят Цветан Цветков. Той уточни, че при последващия контрол се отчита намаление на младежката безработица у нас през 2015 г. в сравнение с предишната година.

Българската сметна палата и членът на Европейската сметна палата Илиана Иванова организираха през 2015 г. кръгла маса по темата, като в нея взеха участие представители на Европейската комисия и на всички държавни органи, институции, работодателски и неправителствени организации в България, отговорни да осигурят работа на младежите у нас.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.