Ще обучаваме македонската сметна палата по туининг проект, финансиран от ЕС

dsc-0965-1_220x165_fit_478b24840a

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков и Генералният одитор на Върховната одитна институция на Република Хърватия Иван Клешич подписаха споразумение за  създаването на консорциум между двете институции.

Консорциумът ще изпълнява дейностите по финансиран от ЕС туининг проект MK 13 IPA FI 01 17 R „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“, чрез който Върховната одитна институция на Македония ще бъде обучавана да подобри административния си капацитет и да повиши ефективността на одитите си.

Република Македония избра ръководител на проекта да е българската Сметна палата, а в изпълнението на дейностите по него – да бъде подпомагана от хърватската Сметна палата. Така за първи път българска администрация спечели да бъде ръководител на туининг проект със средства от ЕС. 

Българските и хърватските върховни одитори като партньори по него потвърдиха готовност да обединят усилията си и проектът да бъде завършен за 21 месеца. Стойността му е 1,4 млн. евро. За напредъка и изпълнението на проекта  българската Сметна палата ще докладва на Европейската комисия.

Г-н Цветан Цветков подчерта, че се радва за съвместната работа с хърватската Сметна палата по две причини. Първата е, че  върховните одитни институции на две страни членки на ЕС изминаха своя път в развитието и усъвършенстването си, помогнаха на администрациите и развитието на публичния сектор в своите държави, натрупаха опит, знания и умения в одитната дейност.  Втората, че като съмишленици, е време да ги споделят тук на Балканите с Македония и да подпомогнат усилията й по пътя към членство в ЕС.

Г-н Иван Клешич посочи, че е уверен в успеха на проекта, че той е полезен за хърватската, българската и македонската сметни палати. 

Областите, в които македонските одитори ще бъдат обучавани, включват  подобряване на одитната дейност и методология в съответствие с Международните стандарти на върховните одитни институции, създаване на механизъм за взаимодействие с парламента, укрепване на капацитета в IT и комуникацията.

Изпълнението на туининг проекта превръща българската Сметна палата от обучаван  в обучител. За институционалното си развитие и укрепване през годините тя осъществи различни международни проекта с подкрепата на европейски програми.

Г-н Цветков припомни на гостите си и нещо любопитно: автоматичните писалки, с които всъщност се подписа споразумението, са откритие на хърватския изобретател Славолюб Пенкала (от него идва названието им на английски). А както добре се знае, българинът Джон Атанасов е изобретил първия компютър,  прародител на сегашните компютри, които всички ползваме. Така с компютъра и писалката в ръка – основните помощни средства на одитора, се надяваме да предадем своите знания и опит на нашите колеги от Република Македония.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.