Ръководството на Сметната палата участва в дискусия за професионалната компетентност в контролните институции на национален форум в Стопанската академия - Свищов

sa-25g-1_220x165_fit_478b24840a
19.10.2017

Представители на контролните институции в България и на висши училища, които обучават студенти в специалности по контрол, участваха в юбилейна научна сесия на тема „Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Националният форум бе посветен на 25 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол”.

Юбилейната научна сесия откри проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Той подчерта, че професионализмът, моралът и етиката на работещите в контролните институции са ключовите фактори, гарантиращи успешното постигане на целите, които обществото поставя пред тях. „Всички ние сме отговорни за младите хора, които завършват висшето си образование и искат да стартират своята кариера в системите за контрол в България – отговорни не само за тяхното обучение, но и за тяхната професионална реализация“, каза проф. Иванов. Той припомни, че през 1992 г. в Стопанска академия е приет първият за България випуск в специалност, която преподава специализирано контрол. 25 години по-късно голяма част от ръководителите на контролните институции в страната са възпитаници на тази специалност и на Стопанска академия, и бяха сред участниците в юбилейната научна сесия.

В приветствието си председателят на Сметната палата Цветан Цветков подчерта значимостта на форума и апелира за обединяване на усилията за подготовката на студенти в областта на финансовия контрол, които след това да намерят успешна професионална реализация в контролните институции в България. „Аз съм убеден, че всички в таза зала споделяме съвременното разбиране за една модерна контролна институция, която не само проверява, надзирава, контролира и санкционира, но и се стреми да предлага адекватни и ефективни управленски решения в помощ на организацията на работа и подобряване на управлението. Без професионално подготвени кадри много трудно бихме се справили с тази наша мисия“, каза Цветан Цветков.

Председателят на Сметната палата направи презентация на тема „Професионална компетентност и ефективност на контрола“. Ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Георги Иванов изнесе доклад на тема „Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност“. В националния форум участва и заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров.

Участие в сесията взеха ръководители и представители на МФ, КФН, КПНРО, ИДЕС, ИВОБ, дирекции към МС, ИА„ОСЕС“, АОП, както и от катедрите по контрол от УНСС–София и ИУ–Варна.

Участниците в националния форум си поставиха като основна цел постигане на още по-ефективно сътрудничество и взаимодействие между контролните институции и висшите учебни заведения, което да съдейства за повишаване на общественото доверие към системите за контрол у нас.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.