Ролята на Сметните палати е да подкрепят институциите за подобряването на ефективността им

sn-rum1_220x165_fit_478b24840a

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Република България Цветан Цветков, бе на официално посещение на Сметната палата на Румъния от 20 до 23 август 2018 г.

На среща с Михай Бусийок, председател на Сметната палата на Румъния,  бе дискутирана организацията и функционирането на двете Върховни одитни институции и възможностите за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит с цел по-нататъшно подобряване на дейността им.

"Желанието ми е да превърна Сметната палата на Румъния в модерна институция, прилагаща международните одитни стандарти на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ, като  одитите на изпълнението заемат все по-голям дял, спрямо останалите видове одит. Искам институцията да е по-отворена към обществото и одитираните обекти, за да бъдем възприемани като истински  партньор. Сметната палата трябва да поеме по-активна роля  в триъгълника на социалната отговорност заедно с правителството и парламента ", посочи Михай Бусийок,  като подчерта, че модернизирането на институцията е приоритет на неговия мандат.

Председателят на българската Сметната палата оцени дискусиите като много ползотворни и за двете страни. " Ние също виждаме ролята на институцията като подкрепяща  усилията на одитираните обекти, така че те да управляват публичните финанси възможно най-ефективно, ефикасно и икономично. След  присъединяването на България към Европейския съюз решихме, че Сметната палата трябва да има превантивна роля, а не само контролни функции и успехът на дейността ни се измерва чрез намаляването на броя на грешките, извършени от бюджетните организации. Нашата цел е да помогнем на институциите да работят по-добре“, изтъкна Цветан Цветков.

По време на срещите двамата председатели обсъдиха и организирането на конференция на ВОИ през май 2019 г. в Букурещ в рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Румъния ще поеме Председателството на 1 януари 2019 г. за период от шест месеца.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.