Почетeн плакет на Сметната палата за Финансово-счетоводния факултет на УНСС по случай неговия 65-годишен юбилей

unss-2_220x165_fit_478b24840a
16.11.2017

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на проф. Снежана Башева почетния плакет на Сметната палата по случай 65-годишнината от създаването на Финансово-счетоводният факултет на УНСС.

Г-н Цветков, който също е негов възпитаник, участва на юбилейна научно-практическа конференция на тема „Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят“, организирана по повод на годишнината.

Високо ценя кадрите на Финансово-счетоводният факултет, каза той и посочи, че голяма част от възпитаниците на УНСС са посветили кариерата си на Сметната палата. Председателят изтъкна приноса на факултета за възраждането и развитието на Сметната палата в демократична България, като подчерта ролята на проф. д.ик.н. Михаил Динев и на проф. д-р ик.н. Иван Душанов за изграждането и превръщането й в модерна Върховна одитна институция.

На форума в УНСС присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, представители на академичната общност от университета и техни колеги от  Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Висшето училище по застраховане и финанси, Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, студенти, експерти и др.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.