Отчети на партии

Годишни финансови отчети на политическите партии за 2017 г.


Годишни финансови отчети на политически партии за 2016 г.
 

Годишни финансови отчети на политически партии за 2015 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2014 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2013 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2012 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2011 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2010 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2009 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2008 г.

Годишни финансови отчети на политически партии за 2007 г.

 

Годишни финансови отчети на политически партии за 2006 г.

Отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители за 41-о НС

Отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания през 2010 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.