Одиторите трябва да бъдат начело на промените в публичния сектор, твърди Сметната палата на България

sn1-esp-40g-2_220x165_fit_478b24840a
13.10.2017

Одитните препоръки трябва да водят до действителни реформи и подобрения на ефективността на публичните институции, декларира председателят на Сметната палата на България по време на организирана в Люксембург конференция.

Днес се фокусираме в по-голяма степен към одитите на изпълнението, тъй като дори разходните програми да съответстват на законовата рамка, те може да не носят истински ползи, посочи Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България. „Необходимо е нашите препоръки да водят до истински реформи, а всички одитни институции в ЕС да споделят общата кауза за подобряване на управленската отговорност в публичния сектор с цел възвръщане на доверието на европейските граждани. Преди повече от 13 века българският хан Кубрат събрал синовете си на смъртния си одър и им показал сноп от пръчки, които взети заедно не можели да бъдат счупени. Като ги вземал една по една, обаче, той успявал да ги счупи. По този начин ханът показал на синовете си, че трябва да вървят заедно по своя път.“

Г-н Цветков направи своето изказване по време на международната конференция на високо равнище на одитните институции, организирана по повод 40-годишнината от създаването на Европейската сметна палата.
Доверието на гражданите в публичните финанси може само да бъде засилено, ако те видят, че всяко едно евро, изразходено на ниво ЕС, води до допълнителни ползи, подчерта Klaus-Heiner Lehne, председател на Европейската сметна палата. Европейската сметна палата е твърдо ангажирана да продължи да бъде независима институция, която признава постигнатите успехи, но и разкрива неудобните истини.
Бележки към редакторите

Европейската сметна палата е създадена с Договора от Брюксел от 22 юли 1975 г. и започва своята дейност през октомври 1977 г.  Първото заседание на нейните членове е организирано на 25 октомври същата 1977 година.
Контактният комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на Европейския съюз и на Европейската сметна палата се събира веднъж годишно, за да обсъди въпроси от общ интерес в областта на политиките и финансовото управление на ЕС. С цел постигане на по-голямо въздействие Контактният комитет може да приема решения за извършване на съвместни дейности.

Тазгодишната среща на Контактния комитет е организирана в седалището на Европейската сметната палата в Люксембург, на 12 и 13 октомври 2017 г. Основна тема на дискусиите е дали ВОИ могат да допринесат за възстановяване на доверието на гражданите на ЕС. Срещата включи също преглед на текущото състояние на ЕС, на причините, поради които гражданите губят своето доверие в ЕС, както и сесии относно ролята на ВОИ в ЕС, иновативните одитни продукти и начините на комуникация със заинтересованите участници.

В рамките на събитието бе прожектиран филмът за българската Сметна палата   „Традиции и съвременност“, който предизвика голям интерес сред участниците. Това е ефективен инструмент за комуникация, представящ мисията и ролята на институцията за защита на интересите на гражданите, историята й и днешните предизвикателства пред одиторите, посочи при представянето на филма Цветан Цветков.

Филмът е изработен от Българската национална телевизия по поръчка на Сметната палата, по случай 135 годишнината от създаването на институцията.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.