Независимостта на вътрешния одит бе дискутирана на среща в Сметната палата

dsc-1601-1_220x165_fit_478b24840a
16.04.2018

Висока оценка на работата на вътрешните одитори у нас и на развитието на Института на вътрешните одитори в България даде г-н Дж. Майкъл Пепърс, председател на Управителния съвет на Глобалния институт на вътрешните одитори. Г-н Пепърс  посети днес Сметната палата и се срещна с председателя Цветан Цветков. В срещата участваха Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Йордан Карабинов, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), Стефан Белчев, заместник- председател на УС на ИВОБ, Цветелина Станева, директор на ИВОБ,  Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“ в Сметната палата, Вяра Ангелова, директор на дирекция "Международна дейност и проекти".

За голяма част от нас професионалната биография е свързана с вътрешния одит, както и със създаването на Института на вътрешните одитори в България. Началото бе поставено преди 15 години и сме щастливи, че сме свидетели и участници в  т. нар. „романтичен период“ на вътрешния одит, свързан с много ентусиазъм и вдъхновение в работата. Днес вътрешният одит в публичния сектор обаче навлиза в етап, който поставя нови предизвикателства. Сред тях най-важен е въпросът за функционалната независимост на вътрешните одитори, каза г-н Цветков.

Председателят на Сметната палата обясни какви са различията в устройството и управлението на публичния сектор у нас в сравнение с други страни членки на ЕС по отношение на вътрешния одит. Ръководителят на вътрешния одит в бюджетна организация на практика проверява ръководителя на институцията, който го е назначил и може да го освободи. Г-н Цветков разясни, че за да се преодолее тази зависимост, в България вече са създадени одитни комитети, които да подкрепят вътрешните одитори в тяхната мисия. Според него развитието на вътрешния одит трябва да се осъществява в две посоки – подкрепа и обучение на одитни комитети и лобиране за осигуряване на функционална независимост.

Вътрешният одит у нас все още не се приема като необходимост от мениджърите, а като задължение и дори като своеобразна тежест за тях и една от причините е, че е задължителен, обясни г-жа Ваня Донева. Според нея е необходимо да се предприемат и действия за обучение на вътрешните одитори така, че да могат по убедителен начин да представят своята работа и нейната полезност.

Сметната палата изразява становище по годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор, основаващ се на въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол, изготвен от Министерството на финансите,  и резултатите от одитната дейност, уточни г-н Тома Дончев.

Г-н Пепърс заяви, че в глобален мащаб сериозен проблем е различното ниво на развитие на вътрешния одит в отделните страни и мисията на Глобалния  институт на вътрешните одитори е да помогне за намаляването на тези различия.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.