Контакти

София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" 37

 

 

 

Кабинет на председателя:
02 980-36-90

president@bulnao.government.bg

"Връзки с обществеността"
02 981 75 43
press@bulnao.government.bg

Телефони за информация при попълване на декларации по ЗПИЛЗВДДД:

Тел.: 02 9 866 895 за:
президентът и вицепрезидентът; народните представители; министър-председателят, министрите…, ръководителите на задграничните представителства, лицата по т. 28 от закона и служебното правителство.

Тел.: 02 9  885 854 за:
лицата по т. 8 от закона, КЗК, БНБ, АПСК, КОНПИ, НАП, ОДМВР, Агенция „Митници”, ББР, БЕХ, НЕК, лицата по т. 17, т. 24 от закона.

Тел.: 02 9 888 509 за:
лицата от КС, НСлС, Областни управители, КФН, ВСС, СЕМ, КРС, НОИ, НЗОК и РЗОК, БНТ, БТА, БНР.

Тел.: 02 9 888 507 за:
кметовете и зам.-кметовете на общини, на райони и председателите на общински съвети

Тел.: 02 980 04 90 за:
членовете на ръководните и контролните органи на политическите партии

Декларацията на хартиен и технически носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е:София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ.

Декларацията на хартиен и технически носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е: София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ.

За въпроси от политическите партии:

02 8116 897 - за въпроси във връзка с финансовата отчетност на политическите партии;

02 8116 871, 02 8116 866 - за въпроси във връзка с подаване на документи в хода на предизборната кампания;

ekip4@bulnao.government.bg - за подаване на информация от доставчици на медийни услуги.

 

 

 

 

Пишете ни

Местоположение

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.