Комисия ще одитира финансовия отчет на Сметната палата за 2017 г.

04.07.2018

Народното събрание прие решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 година. Решението беше прието единодушно.

Според закона за Сметната палата годишният финансов отчет трябва да се одитира от независима комисия. Парламентът реши комисията да бъде осемчленна, с депутати от всички групи и двама регистрирани одитори,

Мария Илиева от ГЕРБ ще бъде председател на комисията. Членове ще бъдат Евгения Ангелова от ГЕРБ, Георги Търновалийски от БСП, Маргарита Николова от „Обединени патриоти“, Сергей Кичиков от ДПС, Дора Христова от „Воля“. Двамата регистрирани одитори в комисията ще бъдат Илия Илиев и Снежана Башева.

Комисията трябва да изготви доклад по отчета и да го представи в Народното събрание до 30 септември.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.