Иван Гюзелев - първият председател на Сметната палата

ivan-giuzelev_220x165_fit_478b24840a
ivan-giuzelev_220x165_fit_478b24840a
снимка видео
01.03.2017

Учен и философ едновременно, общественик и новатор в образованието ни, поддръжник на освободителното движение, депутат-учредител на Търновската Конституция, автор на философски трудове и учебници, първи министър на просвещението, основател на първото ни застрахователно дружество.

Разказ за живота на разностранната личност на Иван Гюзелев през погледа на неговите потомци - младите хора

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.