Деца на служители от Сметната палата рисуваха с художника Иван Яхнаджиев

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.