Деца на служители от Сметната палата нарисуваха „Цветовете на България“ и ще подарят картините си на гости на Председателството

iahnadjiev200118_220x165_fit_478b24840a
20.01.2018

Деца на служители от Сметната палата нарисуваха „Цветовете на България“ с художника Иван Яхнаджиев. Желанието им е да подарят пъстроцветните си картини на гости на Председателството, за да им покажат красотата на родината си.

Очаква се по покана на българската Сметната палата в рамките на Председателството през май в София да дойдат председателите на върховните одитни  институции на европейските страни и всички те ще получат цветният дар от децата.  

С емоцията им се заразиха и техните родители и някои от тях спонтанно се включиха в открития урок по рисуване на художника, който преди време направи своеобразен бодиарт на одитен доклад на Сметната палата.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.