Цветан Цветков: Препоръките на Сметната палата трябва да водят до истински реформи в общините

nsf-1_220x165_fit_478b24840a
05.06.2018

Новата култура на управление включва три основни принципа – управленска отговорност, прозрачност и добър мениджмънт, и ако всяка община и институция прави ежедневно малки стъпки в тези посоки, доброто управление ще се превърне в неизменна реалност от нашето общество. Това каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков по време на Националната среща на финансистите, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се проведе от 31 май до 2 юни 2018  г. Г- н Цветков връчи на Националното сдружение на общините в Република България почетния плакет на Сметната палата в знак на успешно сътрудничество между сдружението и одитната институция. В срещата взеха участие и заместник-председателите на Сметната палата Горица Грънчарова и Тошко Тодоров.

Г-н Цветков заяви още, че препоръките, които Сметната палата дава по време на своите одити, е необходимо да водят до истински реформи в общините и са важна част от подобряването на  управлението. За съжаление само 60% от тях се изпълняват и е необходимо да обединим усилията си, каза още той. Председателят на Сметната палата предложи да се проведе съвместно обсъждане с народни представители и НСОРБ и по всяка препоръка да се търсят начини и възможности за осъществяването й. Той даде примери с правната рамка в общините, където по-ясни правила за планиране на бюджета и бюджетния процес биха помогнали реално да се постигат целите на общините. Други примери бяха за търсене на начини за изпълнение на препоръките на Сметната палата, свързани  със събираемостта на приходите от общините, средствата за дейности по поддържане и чистота, за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и др. 

Тома Дончев, директор на дирекция „Развитие на одитната дейност“ представи констатациите и изводите от одитите на Сметната палата през 2017 г., а Теодора Бакърджиева, съветник на заместник-председателя на Сметната палата, представи актуални аспекти на счетоводната отчетност, оказващи влияние върху достоверността на годишните финансови отчети на общините за 2017 и 2018 г.

В Националната среща на финансистите, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, взеха участие около 400 представители от над 150 общини, законодателната и изпълнителна власт. Събитието събира ежегодно професионалната гилдия на хората с ангажименти и отговорност към управлението на местните финанси – кметове и ресорни заместник-кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, одитори, финансови контрольори и данъчни експерти.

По време на срещата бяха споделени добри  практики и бяха търсени начини за осъществяване на желаните промени в общинската финансова политика.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.