Българската сметна палата извърши одит на ЕВРОСАЙ за 2017 г.

eurosai-crop1_220x165_fit_478b24840a
10.07.2018

Българската сметна палата извърши одита на ЕВРОСАЙ  (Европейската организация на Върховните одитни институции) за 2017 г. Българската одитна институция бе избрана за одитор на организацията на Х-я й конгрес, който се проведе в Истанбул през май 2017 г.  

Целта на одита бе да се изрази мнение върху финансовия отчет на ЕВРОСАЙ за 2017 г.

Одитът обхвана проверка на субсидиите, изплатени от ЕВРОСАЙ на ВОИ, които членуват в организацията и проверка на начисляването и събирането на членския внос.

В резултат от одита Сметната палата изразява немодифицирано мнение по отношение на финансовия отчет на ЕВРОСАЙ за 2017 г.

Българската Сметна палата ще продължи да бъде водещ външен одитор на ЕВРОСАЙ през следващите две години, партнирайки си с ВОИ на Хърватия. Двете одитни институции поддържат традиционно добро сътрудничество и обмен на опит.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.