Българската и чешката сметни палати заедно в идеята за европейски обмен на бази данни от одитите

dsc-1079-1_220x165_fit_478b24840a
20.11.2017

Можете да се гордеете каква институция имате в лицето на българската Сметна палата. Това каза инж. Милослав Кала, президент на Върховната сметна палата (ВСП) на Чешката република, и първи вицепрезидент на ЕВРОСАЙ, на среща със заместник-председателя на 44-то Народно събрание Явор Нотев.

Инж. Кала, който разговаря с г-н Нотев в рамките на официалното посещение на водената от него делегация в Сметната палата на Република България, подчерта, че дава тази оценка за професионализма на българските си колеги въз основа на двустранното сътрудничество и обмена на опит и информация в рамките на  ЕВРОСАЙ. Пред заместник-председателя на Народното събрание чешкият върховен одитор каза още, че парламентите трябва да подкрепят мандатността на сметните си палати, тъй като по този начин гарантират и независимостта им.

Задачата на Сметната палата да контролира надеждността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективното и ефикасното управление на държавните финансови ресурси е изключително важна, отбеляза заместник-председателят на парламента.

Николай Александров, член на Комисията по бюджет и финанси също подчерта, че институцията се справя професионално със задачите си. 

Г-н Нотев връчи на чешките гости плакет на Народното събрание, а след това те разгледаха импозантната сграда, построена специално за първите ни законодатели през 1884 г., както и самата пленарна зала.

На срещата присъстваха председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков и заместник-председателят Горица Грънчарова-Кожарева, а от чешка -

Иржи Каливода, член на ВСП  и Михаела Росецка, директор на дирекция Международна дейност на ВСП.

На дискусията в Сметната палата се включиха и заместник-председателят Тошко Тодоров, директорите на дирекция „Одити на изпълнението“ Таня Константинова и на „Международна дейност и проекти“ Вяра Нинчева.  Тук бе и негово превъзходителство Душан Щраух, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в България.

Българската Сметна палата е мост към западните Балкани, посочи инж. Кала, подчертавайки активната роля на българската институция в ЕВРОСАЙ. Той ще оглави организацията от 2020 г. до 2023 г. Той посочи като важна част от обмена на информация електронната платформа с база данни за одитите от палатите на страните членки на организацията и изтъкна, че от 1300 публикувани доклади на нея от 27 страни, 200 са български. 

Чешкият председател представи презентация за бъдещето на върховните одитни институции, с която запозна българските си колеги със създадената база данни от одити в чешката сметна палата, като амбицията е тя да се превърне в европейска, така че да се сравняват конкретни изследвани обекти по цени, качество и други критерии.

Интегриране на съседните около България страни към Европейския съюз е една от целите на българското председателство, което означава тези страни да се приобщят към ЕС като стандарти и практики, защото те географски са част от Европа. Сметната палата вече предприе стъпки към изпълнението на тази цел по отношение на техните върховните одитни институции, каза г-н Цветков. Той информира гостите за конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор”, която СП на България ще организира през 2018 г. Като одитни институции имаме свои специфики, но една и също цел – подобряване на управлението на публичните финанси и живота на гражданите, подчерта той.

Председателят Цветан Цветков направи презентация на тема „Комуникация и взаимодействие със заинтересованите страни“ (прикачения файл).

Г-жа Константинова представи как българските одитори използват специализиран одитен софтуер в одитната дейност.

Инж. Милослав Кала получи  юбилейния медал „130 години Сметна палата”.

Той оглавява чешката сметна палата от 2013 г., а преди това от 2008 г. е заместник-председател. Мандатът му е 9 г.

Президентът на Чешката република назначава председателя и заместник-председателя на Сметната палата по предложение на Камарата на депутатите в Парламента. Камарата на депутатите в Парламента избира членовете на Сметната палата по предложение на председателя на Сметната палата. Продължителността на мандата на член на СП е до навършване на 65 годишна възраст.

Бордът се състои от председателя, заместник-председателя и 15 членове на Сметната палата. Сенатите се формират от три или повече членове на Сметната палата.
Сметната палата публикува заключенията от своите одити в бюлетин, който институцията издава само на чешки език.

Електронната версия на Бюлетина се публикува на интернет страницата на институцията.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.